(29.11.16)
Нет новых новостей......
   |   

Популярное

Праздники

Праздники Украины

Проект Рішення Урзуфської сільської ради Про затвердження ставок земельного податку та положення про земельний податок по Урзуфській сільській раді

 

Україна

УРЗУФСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

п р о е к т    р і ш е н н я

 

_________________

с.Урзуф

 

Про затвердження ставок земельного

податку та положення про земельний

податок по Урзуфській сільській раді  

 

Відповідно розділу  ХІІ, п.35 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії № 6/43-334 від 28.12.2012 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Урзуф та с. Бабах-Тарама», враховуючи, що повідомлення про розміщення проекту даного  рішення на  сайті ради для всебічного обговорення, пропозицій та скарг з приводу рішення не надходило,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про земельний податок по Урзуфській сільській раді (додаток 1)

2.Затвердити нарахування земельного податку по чотирьох економіко-планувальних зонах у с. Урзуф та єдиній економіко-планувальній зоні с.Бабах-Тарама, а також по сільськогосподарським угіддям Урзуфської сільської ради відповідно до грошової оцінки земель з урахуванням коефіцієнта індексації відповідного поточному року(формула у додатку1),згідно номерів оціночного району.

3. Дане рішення сесії надати до Мангуської ОДПІ  ГУ Міндоходів у Донецькій області .

4. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Урзуфської сільської ради та у газеті "Сельская новь".

5. Рішення сесії від 18.06.2015  № 6\84-706   «Про затвердження ставок                                                                         земельного податку по Урзуфській сільській раді на 2016 рік» вважати таким, що втратило чинність.               

6. Касиру з податків /Баришнікова Т.В./ забезпечити своєчасне вручення платникам платіжних доручень і повний збір платежів у встановлений термін.

7.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2017 року

         Сільський голова                                               І.Ю.Попов

Додаток №1 
до рішення ____ сесії

Урзуфської сільської ради

від _______ 2015 року №___

П О Л О Ж Е Н Н Я

про земельний податок

(ст. 269 – 287 ПКУ)

Розділ І. Загальні положення

1.1.Земельний податок встановлюється на підставі статті 10 та статей 269 – 290 Податкового Кодексу України (далі ПКУ) від 02.12.2010 № 2755-VI і відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII.

 

Розділ ІІ. Платники земельного податку

(ст. 269 ПКУ)

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV ПКУ.

 

Розділ ІІІ. Об’єкт оподаткування
(ст. 270 ПКУ)

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

Розділ ІV. База оподаткування
(ст. 271 ПКУ)

 4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.1.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення Урзуфської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

Розділ V. Ставка земельного податку
(ст. 274,277 ПКУ)

5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких проведена, (незалежно від місцезнаходження), ставка земельного податку за земельні ділянки в межах населених пунктів, грошову оцінку яких не проведено(если не имеется ввиду та нормативно денежная оценка, которая проведена по всему совету) встановлюється від нормативної грошової оцінки в розмірі:

5.1.1.Для сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пашні, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) - 0,2%

5.1.2. Для сільськогосподарських угідь для ведення особистого селянського господарства:

            5.1.2.1.За межами населених пунктів - 0,2%

            5.1.2.2.В межах населених пунктів - 0,03%

5.1.3. Зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0.03% 

5.1.4. Для земель комерційного використання, що знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб - 1,0%

 5.1.4. Для земель комерційного використання, що знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб на які не оформлено право власності - 2,0%

5.1.5.Для земельних ділянок, що знаходяться в постійному користуванні соб'єктів господарювання (окрім державної та комунальної власності) - 4,0%(много?).

5.1.6.Інші земельні ділянки - 1,0%

5.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Донецькій області в розмірі:

5.2.1. Для сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) - 0,2%.

5.2.2. Для сільськогосподарських угідь для ведення особистого селянського господарства - 0,1%.

5.2.3.Для інших земельних ділянок - 5%(много?)

 

Розділ VІ. Пільги щодо сплати земельного податку
(ст. 281 ПКУ,
Рішення Урзуфської с/р від 30.01.2015 №6/80-670)

 

6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.1.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.1.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

6.1.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.1.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.1.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.2.  Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

6.2.1. Від сплати податку звільняються:

6.2.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.2.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

6.3.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

6.3.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6.3.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

6.3.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

6.3.5 Від сплати земельного податку звільняються:

6.3.5.1. Органи місцевого самоврядування;

6.3.5.2.Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності  і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

6.4. Особливості оподаткування платою за землю

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

6.4.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

6.4.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

Розділ VII. Податковий період та строк сплати земельного податку
(ст. 285,287 ПКУ)

 

7.1. Період сплати земельного податку:

7.1.1.Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.1.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

7.2. Строк сплати земельного податку:

7.2.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

7.2.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

7.2.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

7.2.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

7.2.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового Кодексу України.

7.2.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

7.2.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

7.2.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

Розділ VIII. Порядок обчислення плати за землю
(ст. 286 ПКУ)

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

8.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

8.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

8.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

8.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленомуЗаконом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

Розділ IX. Індексація нормативної грошової оцінки земель
(ст. 289 ПКУ)

9 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

 

         Сільський голова                                                        І.Ю.Попов

 

 

 

 

 

Бажаючим розпочати власну справу

Актуально

Президент України
Урядовий портал
Верховна Рада
Донецька обласна державна адміністрація
Донецкий областной совет